Site blog

Anyone in the world

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli çocuklara farklı eğitim programları uygulamaktadır. Asıl hedefi örgün eğitimde alınan genel müfredat haricinde potansiyellerini gösterebilmeleri adına destek olmaktır. Özel yetenekli çocuklar; okul eğitimlerinin yanında, okul saatleri dışında, Bilim ve Sanat Merkezlerinde genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik temelli eğitimler almaktadırlar.

BİlSEM’e Aday Öğrencilerin Nasıl Başvurması Gerekir?

BİLSEM’e yalnızca anaokulu, ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencileri aday olabilir. Aday öğrenci seçimi üç aşamada olmaktadır.  Öncelikle sınıf öğretmenlerinin gözlem formlarını doldurması gerekmektedir. İkinci aşama grup tarama uygulamasıdır. Son olarak da bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi gerekmektedir.  Sınav için herhangi bir kayıt ücreti bulunmamaktadır.

BİLSEM Sınavları Hakkında

Türkiye genelinde yapılan grup tarama sınavları BİLSEM için ilk sınav aşamasıdır. Başvuran tüm öğrenciler tablet bilgisayar üzerinde dijital uygulama ile yapılan grup taraması sınavına girmelidir. Öğrenciler için sınav tarihleri il tanılama sınav komisyonu tarafından randevu ile verilir. Türkiye genelinde tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirmeye hak kazanır. Bireysel zeka testi sonuçları ile öğrenciler BİLSEM okullarına kayıt hakkı kazanırlar.

BİLSEM Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

Sınavlara hazırlık sürecinde ilk aşama her daim sınavın tam olarak ne olduğunu öğrenmek, sınavı tanımak olmalı. BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların örgün eğitimlerini aksatmadan yeteneklerinin gelişimini sürdürecek okullara kayıt olabilmeleri için Bilim ve Sanat Merkezleri tarafından yapılan sınavlardır.

Aday öğrenci seçimi nasıl yapılır, başvuru nasıl yapılır ve tarihleri nelerdir gibi sorular hazırlık aşamasına geçmeden önce cevaplandırılmalı ve hazırlık aşamasına geçilmelidir.

Öğrenci ve Sınav Bütünlüğü

Öğrenciler sınava hazırlanırken bir düzen sağlamalıdırlar. Sabah kahvaltılarını sağlıklı, uyku saatlerinin düzenli olması gerekir.  İlgi alanlarına göre spor aktivitelerine yönlendirilmeli ve aktif hareket etmeleri sağlanmalıdır. 


[ Modified: Saturday, 13 February 2021, 9:55 AM ]
 
by Hamdi GÖKTAŞ - Monday, 5 October 2020, 11:04 AM
Anyone in the world

Zeka gelişimini desteklemek amaçlı bireylerin kendi yaşlarına uygun beyin egzersizleri yapmaları, zihinlerini aktif tutmada yardımcı olacaktır.

Zihinsel olarak kavramları boyutlandırma ve nesnel hale getirmede kolaylık sağlamak için çocuklarda görsel zeka odaklı renk ve tonları ayrıştırma çalışmaları yapılabilir. Animasyon 3 boyutlu filmler izlemek, körebe oyununu oynamak, resim çizmek çocuklar için eğlenceli bir zeka geliştirme yöntemi olabilir.

Zeka Gelişiminde Sekiz Aşama

- Sosyal  zeka gelişimi çocukların gelecek dönemlerindeki toplumsal rollerinde büyük önem taşımaktadır. Küçük yaşlarda kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak, yaşıtlarıyla vakit geçirmelerini sağlamak, diğer bireylerle olan iletişimlerini artırmak ve empati kavramını anlamalarını sağlamak sosyal zekayı geliştirebilir. Sosyal zekası kuvvetli olan çocuklar hem yönetme, anlatma ve eğitme konusunda yetenekli olurlar hem de toplumda kendilerine yer bulmakta zorlanmazlar. 

- Özveri ile kişinin kendi potansiyelini keşfetmede, pozitif ve negatif yönlerini ortaya çıkarabilme konusunda kendini doğru yönlendirmede ve hedef belirlemede içsel zeka ön plandadır. İçsel zekayı geliştirmek için çocuklarda karakter belirleme anketleri doldurulabilir. 

- Özellikle küçük yaşlardan itibaren doğada vakit geçirmek ve doğa olaylarını gözlemleyerek bu konuda düşünmek, doğa ile iç içe olmak bireylerin natüralist yani doğacı zekalarının büyük oranda gelişmesini sağlar.

- Sesleri doğru kullanmak için ritmik zeka gelişimine önem vermek gerekir. Enstrüman çalmak, müzik dinlemek ve müzikal etkinliklere katılmak ritmik zeka gelişiminde yardımcı olacaktır.

- Zihinsel olarak kavramları boyutlandırma ve nesnel hale getirmede kolaylık sağlamak için çocuklarda görsel zeka odaklı renk ve tonları ayrıştırma çalışmaları yapılabilir. Animasyon 3 boyutlu filmler izlemek, körebe oyununu oynamak, resim çizmek çocuklar için eğlenceli bir zeka geliştirme yöntemi olabilir.

- Matematik egzersizleri yapmak, düzenli satranç oynamak ve sudoku gibi sayısal zeka bulmacaları çözmek sayısal zekayı geliştirmede yardımcı olabilir.

- Fiziksel olarak vücudun tüm yönlerini doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için bedensel zeka başrol oynamaktadır. Kemik ve kasların kolay şekil aldığı küçük yaşlarda ilgi alanlarına yönelik sporlarla ilgilenmek ve dans gibi fiziksel sanatlarla yönelmek bedensel zekayı artırmada etkili olacaktır.

- Kavram ve ilişkilendirmeye yönelik sözel ve dilsel zeka bulmacaları sayesinde çocuklarda algılamada gelişme, kendilerini ifade etmede kolaylık sağlanabilir. 


[ Modified: Saturday, 13 February 2021, 9:58 AM ]
 
by Hamdi GÖKTAŞ - Monday, 5 October 2020, 10:59 AM
Anyone in the world

Diş çürükleri oluşmadan dişleri korumak, oluştuktan sonra ilerlemesine engel olmak çok önemlidir. “Koruyucu diş hekimliği” konusunda özellikle anne ve babalar hem bilinçli olmalı hem de çocukları bilinçlendirmelidir.


Diş Rahatsızlıkları Nasıl Önlenebilir?

Şekerli ve asitli içecekler, gece verilen sütler çocuklarda diş çürüklerine sebep olur. Erken yaştaki dil çürükleri zamanından önce diş çekimlerine; erken çekilen dişler de ileride çok büyük problemlere yol açar. “Koruyu diş hekimliği” dişte gözle, el ve aletle, röntgenle görünmeyen çürüğü çok erkenden yakalamayı amaçlar. Özellikle ağızda daimi kalacak azı dişlerden başlayarak dişlerin korunması için 5 yaşından itibaren florlama ve diş ojesi de denilen “sealentleme” düzenli uygulanarak, dişler uzun yıllar koruma altına alınır. Ozon tedavisi ile çürükler ağrısız tedavi edilir. Lazer tekniği ile çürükler erken teşhis edilir, dijital röntgenle tüm ağız detaylı olarak görüntülenir. Çocuklar doktor korkusu olmadan, kendilerine özel merkezlerde güvenle tedavi edilerek ileriki yaşlarda oluşacak diş ve ağız sağlığı sorunlarını engeller.

[ Modified: Saturday, 13 February 2021, 9:57 AM ]
 
by Hamdi GÖKTAŞ - Monday, 5 October 2020, 10:56 AM
Anyone in the world

ZEKA VE YETENEK NEDİR, ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?

“BİR İNSANIN ZEKASI VERECEĞİ CEVAPLARDAN DEĞİL SORDUĞU SORULARDAN ANLAŞILIR.”

Zeka ve yetenek kavramları uzun süreler boyunca tartışılmış ve anlaşılmaya çalışılmış kavramlar arasındadır. Zeka ve yeteneğin iyi bir şekilde anlaşılması, çocuk gelişimi açısından son derece önemli ve etkilidir.

ZEKA NEDİR?

Düşünme, nesnel gerçekleri ve soyut durumları algılama, akıl yürütme, kavrama, yargılama, sonuca varma, öğrenme ve yeni durumlara uyum sağlama yeteneklerinin birleşimidir. Gardner’e göre zeka kalıtsal olduğu kadar ekolojik ve kültürel olarak da şekillenir. Zeka ve yaratıcılığı bağdaştıran Einstein, zeki olmanın ölçütünün bilgi değil hayal gücü olduğunu söyler.

zeka ve yetenek nedir?

YETENEK NEDİR?

Hayal gücü ve yaratıcılığın zeka ile uyumu sonucunda yetenekler ortaya çıkmaktadır. Deneyimler ve sosyal çevre çerçevesinde yetenekler çeşitlilik gösterir.

“YETENEKLİ OLANLAR İÇİN, BU DÜNYA DİLSİZ DEĞİLDİR.”

Zeka ve yetenek birbirinin tamamlayıcı konumundadır. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların soyutlama, hayat kurma ve anlamlandırma becerileri çok daha gelişmiş olur.

ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

Üstün zekalı ve Üstün Yetenekli bireyler yaşıtlarının ve standartlarının üstünde bir potansiyele sahiptirler. Üstün zekalı çocuklar erken yaşta fark edilmedikleri takdirde normal bir birey hâle gelebildiklerinden, ebeveyn ve eğitimcilerin bu konuda bilinçli olmaları gerekmektedir.

Zeka ve yetenek konusunda unutulmaması gereken nokta ise her ikisinin de çok çalışmakla başarıya taşıyacağıdır. Hem zeka hem de yetenek tek başına çok şey ifade etse de başarıya ulaşılmasında yeterli değildir.

“Çocuğum üstün zekalı mı?” sorusuna cevap arayan ebeveynler BİLSEM gibi bu konuda uzman çeşitli kurumlardan destek alabilirler. BİLSEM sınavlarına hazırlanırken de MebBilsem en büyük yardımcılarınız arasında yer alır.

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN BELİRTİLERİ

 • Üstün zekalı çocuklarda el, kol ve bacak hareketlerinde sıklık gözlemlenir. Hiperaktif olmaları olasıdır.
 • Erken öğrenme ve kolay  unutmamaları, öğrendikleri şeyleri gördüklerinde sergiledikleri ifadeler üstün zeka işaretlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
 •  Erken yaşta uzun cümleler kurmaları ve öğrendikleri kelimeleri, anlamlarını akıllarında tutabilmeleri.
 •  Bitmeyen bir neşe ve enerjiye sahip olurlar.
 • İki yaş ve sonrasında odak kuvvetinin yüksek olması ve algılarının açık olması belirgin özellikleridir.
 • Deneyim sahibi oldukları ya da ilk öğrendikleri bilgiler karşısında güçlü bir hafıza sergilemeleri.
 • Grup oyunlarında organize olabilir ve liderlik gösterebilirler.
 • Çok meraklı, bilim ve sanata karşı ilgili olma ve sürekli olarak soru sormalı. Bunun yanında öğrendikleri bilgilerden keyif almaları.
 • Seslere karşı yaşıtlarına oranla daha duyarlıdırlar.
 • Problem çözmeye odaklı olmak ve sorumlulukların bilincinde olmak.
 • Yaratıcı zeka ve bulmaca oyunlarında başarı gösterme.

[ Modified: Saturday, 13 February 2021, 10:00 AM ]
 
by Hamdi GÖKTAŞ - Monday, 5 October 2020, 10:13 AM
Anyone in the world

İnternetin yararlarının yanında zararları da var. Bilinçsiz kullanım özellikle küçük yaşlardaki çocuklar için birçok sorun teşkil edebiliyor. Bu konuda alınması gerekilen önlemleri hem siz bilin hem de anne-babalarınız…

İnternetin Uyandırdığı Merak 

İnternet Kullanıcılarının Dikkatine

Günümüzün olduğu gibi geleceğin de temel yapı taşlarından biri olan internet, geleceğin teminatı olan çocuklar için en önemli kaynaklardan biridir. Çocuklar için internet, içindeki dahiyi ortaya çıkaracak ve sahip oldukları sonsuz merakı besleyecek en önemli kaynaklardan biridir. Gençleri internet ortamında zararlı olabilecek sitelere yönlendiren dürtü, kötü niyetleri değil içlerindeki meraktır.

İnternet tıpkı hayatın kendisi gibi içinde iyi, kötü ve çirkin tarafları barındırmaktadır. Önemli olan bu engin bilgi kaynağını yasaklamak değil, iyi yönlerinin daha etkin bir biçimde kullanılabilmesi için çaba göstermek ve toplumu bilinçlendirmektir.

İnternet ortamında çocukların başına gelebilecek kötülük zararlı içeriklere bilerek ya da istemeyerek ulaşmalarıyla sınırlı değildir. Kötü niyetli kişiler tarafından özlük bilgilerinin alınması, yaşıtlarıyla konuşuyormuş hissi uyandıran kötü niyetli kişiler tarafından rahatsız edilmeleri birçok ülkede rastlanan bir sorundur.

İnternetle ilgili sorunlar yaşamamak için hem aileler hem de çocuklar tarafından çeşitli önlemler alınmalıdır.


[ Modified: Monday, 8 February 2021, 12:39 PM ]
 
by Hamdi GÖKTAŞ - Sunday, 4 October 2020, 12:29 AM
Anyone in the world

Göz Sağlığı

Gözle ilgili sağlık sorunları özellikle küçük yaşlarda ortaya çıkabilir. Göz bozuklukları genelde çocuklar okula başladıklarında tahtayı okumada zorlandıklarında ortaya çıkar. Bunun dışında tehlikeli olabilecek göz hastalıkları da vardır. Gözünüzde bazı rahatsızlıklar hissediyorsanız ciddiye almalısınız. Hemen biz göz hekimine şikâyetlerinizi danışmalısınız. Çevrenizde bu tip rahatsızlıkları olan kişileri de uyarmalısınız.

Yeni doğanlar, okul öncesi yaş grubu, 19 yaş ve altı olanların çocuk hastalıkları uzmanının veya aile hekimlerinin referansları ile göz hastalıkları uzmanına görünmelidirler.

Hangi Durumlarda Göz Doktoruna Başvurmalıyız?

- Anlık durumlar olsa bile görmede azalma.

- Göz önüne düşen, uçuşan cisimler görme.

- Gözde oluşan ışık çakma durumu.

- Bir perde arkasından bakıyormuş gibi bulanıklık hissi.

- Işıkların çevresinde renkli halkalar görme.

- Gözde ve göz çevresinde ağrı hissi.

- Göz çevresindeki deride ve gözde kızarıklık olma durumu.

- Gözde şişme veya sulanma.

- Gözlerden birinin öne yönelmesi ya da fırlaması.

- Göz kayması.

- Çift görme.

- Şeker hastalığı.

- Yüksek tansiyon ya da damar sertliği gibi hastalıklar.

- Böbrek hastalıkları.

- Ailede herhangi bir göz hastalığının bulunması.[ Modified: Saturday, 13 February 2021, 10:04 AM ]